سازمان فناوری اطلاعات ایران

ثبت منابع عددی اینترنتی

ثبت منابع عددی اینترنتی

طبق ماده 2 مصوبه شماره 1 جلسه شماره 334 مورخ 1401/03/29 کمسیون تنظیم مقررات ارتباطات، با موضوع "الزامات استفاده از نشانی های IP درشبکه ملی اطلاعات"، ابلاغ شده در تاریخ 1401/04/14 به شماره نامه 22201/100، کلیه افراد مشمول ملزم هستند اطلاعات منابع عددی خود را قبل ازاستفاده در شبکه در سامانه ثبت و هرگونه تغییرات آن را ظرف مدت 24 ساعت بروز رسانی کنند.

در صورتی که یکی از شرایط زیر شامل شما می شود در قسمت خدمت مدیریت آدرس های عددی اقدام نمایید:

  • شرکت ارتباطات زیرساخت
  • ثبت کنندگان محلی اینترنت LIR)دارندگان RegID (
  • ثبت کنندگان محلی اینترنتکه به صورت PI نشانی دریافت کرده اند.
  • دارنگان پروانه ارایه خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات از سازمان تنظیم و مقررات و ارتباطات رادیویی

 

ثبت نام
  به منظور ثبت نام وارد سامانه آدرس eservices.ito.gov.ir شده و با زدن گزینه ثبت نام نسبت به ثبت اطلاعات اولیه خود اقدام نمایید در صورتی که قبلا در این سامانه ثبت نام کردید نیازی به ثبت نام مجدد نمی باشد. بعد از عضویت میتوانید نسبت به تکمیل مشخصات کاربری و اطلاعات تیم فنی اقدام نمایید