سازمان فناوری اطلاعات ایران

لیست پیام‌رسان‌های داخلی ثبت شده در سامانه

قابل توجه مشترکان محترم:
این سامانه صرفًا جهت ورود اطلاعات توسط صاحبان محتوای داخلی است، که خروجی آن به صورت فایل یا web service تحویل اپراتورها می شود. نظارت بر اعمال یا عدم اعمال تعرفه ترجیحی توسط اپراتورها برعهده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است.
در خصوص عدم اعمال توسط اپراتورها با روش های زیر تماس بگیرید: تلفن: ۱۹۵
سامانه ثبت و پاسخگویی به شکایات: www.195.ir
وب سایت سازمان تنظیم: www.cra.ir
ردیف عنوان IP IP Network حداکثر مهلت اعمال توسط اپراتور